Fotografija meseca

Uslovi i pravila

Uslovi i pravila učestvovanja u foto konkursu „FOTOGRAFIJA MESECA“

1. Opšte odredbe

Ova pravila uređuju pravila i uslove učestvovanja u konkursu za fotografiju meseca (u daljem tekstu „Konkurs“), koji organizuje Pet Network SRB doo, Bulevar Milutina Milankovića 1v, Beograd, PIB: 104643930 (u daljem tekstu „Organizator“).

Učestvovanje u nagradnom konkursu nije povezano niti uslovljeno kupovinom. Eventualne troškove pristupa internetu radi postavljanja fotografija i/ili glasanja snose sami korisnici.

Ovaj nagradni konkurs ni na koji način nije povezan, sponzorisan ili vođen od strane Facebook-a. Sva pitanja, komentare ili pritužbe zainteresovane strane upućuju isključivo Organizatoru.

Učestvovanjem u konkursu (postavljanjem svojih fotografija i/ili glasanjem za fotografije drugih korisnika) korisnici potvrđuju da su upoznati sa uslovima i pravilima ovog Konkursa, kao i saglasni s istima. U slučaju nedoumica korisnici se s pitanjem ili komentarom mogu obratiti Organizatoru na
e-mail adresu: info@pet-centar.rs 

2. Uslovi za učestvovanje u konkursu i tok  konkursa

U konkursu mogu učestvovati svi punoletni korisnici facebook-a s prebivalištem u Republici Srbiji koji prihvataju pravila facebook-a i ovde navedene uslove i pravila sa  ispravnom e-mail adresom. Organizator zadržava pravo provere ispravnosti prijava i odbijanja učestvovanja korisnicima koji ne ispunjavaju navedene uslove.

Za učestvovanje u konkursu korisnici putem aplikacije na ovim stranicama: Facebook PET CENTAR Srbija postavljaju jednu ili više fotografija na temu „Moj ljubimac“, pri čemu fotografija može prikazivati samo kućnog ljubimca u nekoj aktivnosti, ili kućnog ljubimca u interakciji s korisnikom ili članom/članovima porodice koji je/su Korisniku dali saglasnost za objavu fotografije. Objavljivanje fotografije na kojoj se uz kućnog ljubimca nalazi i dete/maloletno lice  dopušteno je isključivo roditelju ili zakonskom staratelju.

Korisnik jamči da su fotografije koje je postavio njegovo isključivo vlasništvo, te da time neograničeno raspolaže autorskim i drugim pravima na fotografije.  Korisnik nadalje potvrđuje da prijavljene fotografije ne podležu bilo kakvim pravima trećih strana, a posebno da se sve osobe prikazane na fotografijama slažu s navedenim korišćenjem i da se time ne krše prava zaštite ličnih podataka trećih strana. Korisnik je u celosti odgovoran za svaku štetu koja bi proizašla iz neovlašćenog objavljivanja fotografija koje nisu njegovo isključivo vlasništvo i/ili za čiju objavu nema saglasnost prikazanih osoba.

Svaki korisnik može postaviti najviše 3 fotografije unutar svakog pojedinog mjesečnog natječaja.

Organizator zadržava pravo da ne objavi neadekvatne fotografije  (izrazito lošeg kvaliteta, sadržajem koji ne odgovara uslovima i smislu konkursa, fotografije za koje postoji sumlja oko vlasništva i autorskih prava i sl.),  kao i da u bilo kojem trenutku, bez obaveštavanja korisnika, ukloni već objavljenu fotografiju za koju naknadno ustanovi da je korisnik njenim objavljivanjem prekršio bilo koje pravilo ovog konkursa.

Uklanjanjem fotografije, obrisaće se i svi uz nju vezani glasovi.

Dodatno, Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave izmeni ili dopuni sadržaje koje korisnik stavlja na raspolaganje putem ove aplikacije (npr. naslov/opis prijavljene fotografije, veličinu fotografije i sl.)

3. Trajanje konkursa

Konkurs  se sprovodi u kontinuitetu svakog meseca, do opoziva Organizatora.

Svaki mesečni konkurs počinje prvog kalendarskog dana u mesecu u 00.01 h, a završava zadnjeg kalendarskog dana u mesecu u ponoć. Svaki mesečni konkurs ima jasnu indikaciju u naslovu, kao npr. „Fotografija za mesec januar 2016“ ili „Fotografija mesec novembar 2016.“

Postavljanje fotografija i glasanje za objavljene fotografije moguće je tokom celog meseca.

4. Glasanje i proglašenje pobednika

Glasanje se sprovodi klikom na dugme/ikonu „Like“ koje je istaknuto na svakoj prijavljenoj fotografiji. Svaki „Like“ na neku od fotografija predstavlja 1 glas za tu fotografiju.

Glasanje je moguće tokom celog kalendarskog meseca, od trenutka kada prvi učesnik aktuelnog meseca postavi prvu fotografiju.

Svaki registrovani facebook korisnik unutar jednog mesečnog konkursa može glasati za više različitih fotografija, ali za svaku pojedinu fotografiju može glasati samo jednom.

Aplikacija automatski sabira glasove svih korisnika i ukupan trenutni broj glasova prikazan je uz svaku objavljenu fotografiju.

Fotografije su poređane prema broju glasova, s istaknute dve fotografije koje trenutno imaju najveći broj glasova korisnika.

Glasanje za fotografiju meseca se završava zadnjeg kalendarskog dana meseca u ponoć (npr. 31.03. u 24.00h) i fotografija koja je u toku meseca dobila najveći broj glasova postaje pobednička.

5. Nagrada

Svakog meseca Organizator nagrađuje jednu fotografiju, koja osvoji najveći broj glasova korisnika, poklon bonom u iznosu od 2000,00 din, koji se može jednokratno iskoristiti u bilo kojoj PET CENTAR prodavnici u Republici Srbiji (Novi Beograd, Zemun, Novi Sad). Nagradu nije moguće iskoristiti za online kupovinu, osim uz dogovor sa Organizatorom.

Nagrada nije zamenjiva za novac, niti prenosiva na treću osobu.

U slučaju da kupovina bude manja od vrednosti bona, razlika u novcu se ne vraća.

Organizator će radi dostave nagrade kontaktirati pobednika mailom na e-mail adresu koju je Korisnik uneo kod prijave fotografije, ili putem poruke na Facebook profil, u roku od 5 radnih dana po završetku svakog meseca. Korisnik je odgovoran za ispravnost e-mail adrese kojom se prijavio na konkurs i za praćenje pristigle pošte. Molimo korisnike da postave Pet centar na listu sigurnih pošiljalaca, kako pristiglo obaveštenje ne bi otišlo u spam

Za potrebe obaveštavanja korisnik dopušta kontakt kroz razne kanale koji su Organizatoru dostupni, npr. e-mail, poruke na facebook profilu korisnika, telefonom i sl.

Pobednik mesečnog konkursa se radi preuzimanja nagrade mora javiti Organizatoru u roku od 15 dana od dana slanja obaveštenja i dostaviti ime, prezime i adresu stanovanja na koju će mu Organizator poslati poklon bon.

Ukoliko se Pobednik povratno ne javi u roku 15 dana od dana slanja obaveštenja ili je nedostupan Organizatoru (npr. neispravna e-mail adresa, ugašen Facebook profil i sl.), gubi pravo na nagradu, a nagrada će se dodeliti drugoplasiranoj fotografiji iz istog meseca.

Ukoliko Organizator utvrdi da korisnik ne postupa u skladu s pravilima facebook-a i pravilima ovog konkursa, može korisnika diskvalifikovati bez ikakvih dodatnih obaveštenja.

6. Čuvanje podataka i zaštita ličnih podataka

Organizator se obvezuje da će lične podatke obrađivati i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima Republike Srbije.

Organizator neće obrađivati niti ustupati trećim osobama lične podatke korisnika, osim u meri u kojoj je to neophodno zbog sprovođenja konkursa ili na zahtev zakonskih institucija.

Svim učesnicima konkursa zagarantovana je zaštita ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), odnosno pravo na pristup podacima, pravo intervencije, pravo na prigovor, pravo odlaska na sud. Na zahtev korisnika, Organizator će u najkraćem mogućem roku ukloniti iz konkursa  prijavljenu fotografiju i sve s njom povezane podatke.

Učestvovanjem u konkursu, odnosno prijavom jedne ili više fotografija, svaki korisnik Organizatoru daje izričitu saglasnost da trajno i bez ikakvih dodatnih formalnosti, u svrhu vlastite promocije i predstavljanja, koristi njegovo/njeno korisničko ime, prijavljenu fotografiju, opis fotografije, komentare i sl. za javnu objavu putem svojih web stranica, svih društvenih mreža, štampanih i elektronskih  medija, te bilo kog drugog medijskog kanala. Korisnik je saglasan da sve gore navedene podatke i prijavljene fotografije Organizator može trajno čuvati i učiniti javno dostupnima putem rubrike „Arhiva“ ove aplikacije na facebooku, kao i putem svojih internet stranica ili drugih društvenih mreža.

Obradom, korišćenjem i objavom gore navedenih podataka, a posebno fotografija kojima korisnik učestvuje u konkursu u skladu s ovim Pravilima, za Organizatora ne nastaju nikakve obveze, uključujući i finansijske prirode (npr. honorar ili naknada), prema korisnicima-učesnicima konkursa niti bilo kojim trećim stranama.

7. Završne odredbe

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • bilo kakve posledice koje su nastale kao rezultat pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba
  • neželjene posedice do kojih je za korisnika došlo zbog učestvovanja u nagradnom konkursu
  • (ne)tačnost podataka koje je korisnik dostavio Organizatoru

Učesnici nagradnog konkursa se odriču bilo kakvih pritužbi protiv Organizatora koje su povezane sa učestvovanjem  u nagradnom konkursu (npr. u vezi troškova ili kvaliteta internet veze, u vezi dobijenog broja glasova, isključenja iz nagradnog konkursa u skladu s ovde navedenim uslovima, pritužbe na druge Korisnike vezano za konkurs, pritužbe na pobedničku fotografiju i sl.).

Organizator zadržava pravo na promenu ovih pravila i uslova u bilo koje doba i bez prethodne najave, zbog čega se  Korisnici pozivaju da redovno prate ove stranice.
 

© 2016 Pet centar